Değerler

İş Ahlakı

Şirketimizin etkin yönetimi için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, toplum ve birbirimizle olan tüm ilişkileri etik ve yasal temeller üzerine kurar, her zaman dürüst, adil ve şeffaf davranır, verdiğimiz sözleri tutarız.

 

Güvenilirlik

Ulusal ve uluslararası kanun, düzen ve değerlere uyar, müşteri ve tedarikçilerimizin iş yaşamlarına saygılı davranır, ilişkilerimizde güvenilir olmaya özen gösteririz.

 

Yaşam Biçimi Olarak Kalite

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimser ve bu anlayışımızı tüm ürün, hizmet ve ilişkilerimize yansıtırız.

 

Yaratıcılık ve Sürekli Gelişme

Yaratıcılığı katma değer sağlayıcı çalışmalarımızın kaynağı olarak görür ve bu kaynağın devamlılığı için bilgi ve yeterliliklerimizi sürekli geliştiririz.

 

Takım Çalışması

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapar, hem sorumluluğu hem de başarının gururunu paylaşırız.

 

Müşteri İlişkileri

Müşteri memnuniyetini arttırma hedefi doğrultusunda, müşteri beklentilerini anlamaya ve bu beklentileri sürekli olarak gerçekleştirmeye önem veririz.