Kömür Zenginleştirme Tesisleri

ENTE olarak, ülkemizde bulunan kömürlerin zenginleştirilmesi ile ilgili alanında uzaman Allmineral firması ile birlikte yeni çözümler sunuyoruz. Kömür özelliklerine bağlı olarak işletmelerin en büyük sorunlarından olan su temini, kimyasal kullanımı, kimyasalların geri kazanımı, atık suların bertarafı gibi sorunları ortadan kaldıracak bunun yanında düşük işletme maliyeti ve uygun kalitede kömürün üretilebilmesi için tesisler dizayn ediyor ve kuruyoruz.

Kuru Kömür Zenginleştirme

Sulu Kömür Ayırma