Atık Geri Dönüşüm Tesisleri

ENTE olarak atık geri dönüşüm tesisleri için parçalayıcı ekipmanlar, katı pompaları, atık susuzlandırma sistemleri tederik ediyoruz. Ayrıca geri kazanılmış plastik gibi değerli atıkların tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için özel öğütme ve eleme sistemleri tedarik ediyoruz.  

Bunun yanında atık tesislerinde ortaya çıkan çamurların susuzlandırılması ve kurutulması ile ilgili yüksek kapasiteli ve gelişmiş sistemler tedarik ediyoruz.

Parçalama-Karıştırma-Besleme

Çamur Kurutucu